Search

การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าเป็นอย่างไร?

จุดมุ่งหมายของเราคือการที่สินค้าทุกชิ้นไปถึงมือคุณในสภาพที่สมบูรณ์ หากคุณผิดหวังด้วยประการใดก็ตาม หรือหากคุณได้รับสินค้าที่มีความเสียหายหรือบกพร่องมีตำหนิ หรือได้รับสินค้าผิด กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันหลังจากทำการซื้อ

ไม่มีการคืนเงินสำหรับกรณีการเปลี่ยนใจ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหายหรือบกพร่องมีตำหนิและในกรณีที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อหมดสต็อก โดยเราจะคืนเงินให้สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวและจะคืนเงินด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ชำระเงิน

การคืนสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์ผ่านทางไปรษณีย์

คุณอาจคืนสินค้าที่ซื้อภายในประเทศโดยติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าซึ่งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์และออกเอกสารแบบฟอร์มการคืนสินค้าให้แก่คุณ

ข้อมูลจำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้เมื่อคุณต้องการคืนสินค้าของคุณ:

 • 1. อีเมลยืนยันที่มีหมายเลขอ้างอิงธุรกรรมของคุณ
 • 2. เอกสารการส่งมอบสินค้าที่มีเลขที่การส่งมอบสินค้าของคุณ
 • 3. รายการและรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการคืน
 • 4. เหตุผลในการคืนสินค้า
 • 5. หากเป็นการคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
 • 6. แบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 • 7. ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ที่แสดงค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าในกรณีที่คุณขอรับการคืนเงินแบบเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหาย บกพร่องมีตำหนิ หรือนำส่งอย่างไม่ถูกต้อง

เมื่อคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ กรุณารับทราบว่า:

 • พัสดุของคุณอาจใช้เวลามากถึง 10 วันกว่าจะมาถึงเรา

 • รายการสินค้าที่ส่งคืนจะได้รับการดำเนินการภายในสาม (3) วันทำการหลังจากได้รับสินค้าดังกล่าวแล้ว

 • การห่อพัสดุและการส่งคืนพัสดุนั้นควรกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง แนะนำให้คุณใช้บริการผู้จัดส่งที่สามารถตรวจติดตามการจัดส่งและมีการรับประกัน

 • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการขนส่งสำหรับรายการสินค้าที่ส่งคืนผ่านทางไปรษณีย์

การคืนและการเปลี่ยนสินค้าสำหรับรายการสินค้าที่ลูกค้าเปลี่ยนใจ

ไม่อนุญาตให้คืนสินค้าลดราคาเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าลดราคา

การคืนเงิน

กรุณารอประมาณ 15-30 วันทำการเพื่อให้เงินที่คืนแสดงขึ้นในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ การคืนเงินทั้งหมดจะนำเข้าตามรูปแบบการชำระเงินแรกเริ่ม (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจัดการสินค้า) ในช่วงเวลาที่มีลูกค้าจำนวนมาก การดำเนินการคืนเงินอาจล่าช้าเล็กน้อย และเมื่อมีการดำเนินการแล้ว คุณจะได้รับอีเมลอัพเดทจากทีมบริการลูกค้าของเรา สำหรับข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการคืนเงินของคุณ คุณสามารถติดต่อถึงเราได้ตลอดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-21.00 น. (ICT) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-373-6470 หรือที่อีเมล [email protected]

Print